WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI INTERESANTA

STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNINIE

 

UWAGA: W WYDZIALE KOMUNIKACJI DZIAŁA SYSTEM KOLEJKOWY.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ PRZEZ INTERNET
NIE MUSISZ CZEKAĆ W KOLEJCE - ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE:

http://systemkolejkowy.gostynin.powiat.pl

Sprawdź do kogo należy droga. Na mapie zaznaczono drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Pozostałe drogi są drogami gminnymi zarządzanymi przez wójta/burmistrza.

PRZEJDŹ DO MAPY

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje usługi mające na celu złagodzenie skutków zimy poprzez zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanym czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej w sezonie 2016/2017 pełni Teresa Janecka – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie.
Dyżury będą pełnione w miarę potrzeb w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie, ul. Płocka 76, od godz. 4.00 do czasu zakończenia akcji, w przypadkach szczególnych całodobowo.
Obszar drogowy Nr I (Miasto Gostynin i część Gminy Gostynin) i II ( część Gminy Gostynin i część Gminy Szczawin Kościelny) - koordynator Teresa Janecka (tel. 242352136, 242352478, 605311077) i Danuta Tomczak (tel. 242352136, 242352478, 724665612)
Obszar drogowy Nr III (Gmina Sanniki, Gmina Pacyna, część Gminy Szczawin Kościelny) - koordynator Henryk Kowalczyk - (tel. 242352136, 242352478, 503091884)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Gostynin - Płock podaje do wiadomości wykazy telefonów osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ZIMA w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego w zakresie dróg wojewódzkich:
Obwód drogowy Nr 1 w Gostyninie - koordynator Krzysztof Zając, tel. 608334367
Obwód obejmuje Drogi Nr 265, 573, 574, 577, 581 oraz byłej DK 60 (odcinek Lisica - Gostynin - Stefanów)
Obwód drogowy Nr 2 w Sannikach - koordynator Jadwiga Feliniak, tel. 608334805
Obwód obejmuje Drogi Nr 575, 577, 583, i 584.

 
 Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 
 Wydział Dróg i Transportu

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU