W celu ułatwienia Państwu poruszania się pośród licznych procedur
udostępniamy karty usług spraw załatwianych przez Wydział.

Przygotowane zostały również wzory dokumentów urzędowych w formie elektronicznej,
które wykorzystywane są w celu załatwiania różnego rodzaju formalności urzędowych.

 

Sprawdź status dokumentu w interesującej Cię sprawie

pj   Sprawdź status

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.

Uwagi:

W polu Imię podajemy tylko pierwsze imię.
W polu Nazwisko, w przypadku podwójnych nazwisk, podajemy tylko pierwsze nazwisko.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Jeśli nie mają państwo numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień.

Aby system mógł zidentyfikować Państwa sprawę, należy podać wszystkie trzy informacje, tj. pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL.

dr   Sprawdź status

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.

Uwaga:

W polu numer rejestracyjny wpisujemy nr rejestracyjny sprawdzanego pojazdu.
Numer rejestracyjny można wprowadzić ze spacją, np. JGM 7799 lub bez spacji, np. JGM7799. Jeśli nie są Państwo pewni gdzie powinny znajdować się spacje, najlepiej je całkiem pominąć.

W drugim polu podaj ostatnie 5 znaków numeru nadwozia sprawdzanego pojazdu.