W celu ułatwienia Państwu poruszania się pośród licznych procedur
udostępniamy karty usług spraw załatwianych przez Wydział.

Przygotowane zostały również wzory dokumentów urzędowych w formie elektronicznej,
które wykorzystywane są w celu załatwiania różnego rodzaju formalności urzędowych.

 

 

Transport drogowy

Transport drogowy

Informacja w sprawie wydawania zezwolenia, licencji, zaświadczenia.

Drogi

Drogi

Informacja dla użytkowników i zarządców dróg.

Usuwanie

Usuwanie pojazdów

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżony.